Sheish Kabab Restaurant in Jeddah

Sheish Kabab Restaurant

Sheish Kabab Restaurant located at Al Rehab Dist., Jeddah

Contact Information

  • Al Rehab Dist., Jeddah
    Jeddah,
    Saudi Arabia
  • Map
  • Phone: 0126995188
  • vCard

Other Information

Other Categories:

Restaurants » Grill

Related Listings:
Shesh Kabab Restaurant
Sheesh Kabab Restaurant
Taktakat Al Kabab Restaurant
Kabab House
Istanbul Sheesh Kabab