Meshwar Restaurant in Hail

Meshwar Restaurant

Meshwar Restaurant located at Hail, Hail

Contact Information

  • Hail, Hail
    Hail,
    Saudi Arabia
  • Map
  • Phone: 0165332860
  • vCard

Other Information

Other Categories:

Restaurants » Fast Food

Related Listings:
Meshwar Restaurant
Restaurant moment Fast food
Abdul Aziz Abdullah Fast Food Restaurant
Penguin's Corner Restaurant For Fast Food & Sea Food
Mama Mashael Fast Food Restaurant