Hanakiyah Recreational Park in Riyadh

Hanakiyah Recreational Park

Hanakiyah Recreational Park located at Kharj North, Riyadh Governorates

Contact Information

  • Kharj North, Riyadh Governorates
    Riyadh,
    Saudi Arabia
  • Map
  • Phone: 0115500405
  • Fax: 0115510796
  • vCard

Other Information

Other Categories:

Automotive » Recreational Vehicles

Related Listings:
Al Khaimah recreational Park
Al Marsa Resorts
Al Hanakiyah Health Center
Al Salwa Restaurant & Family Parks
Ministry of Agriculture Hanakiyah Branch